لیست قیمت عمومی مخابرات۲

برای اطلاع از قیمت ها با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۵۱۳۸۴۸۱۳۱۵
۰۵۱۳۸۴۸۱۳۱۶

۰۹۱۵۵۰۵۹۶۶۸