سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵

صبانت به منظور حمایت از طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ برای آن دسته از مشترکین خود که اقدام به

تکمیل فرم های سرشماری و دریافت کد آماری به صورت اینترنتی نموده اند هدیه ای در نظر گرفته است.

لذا مشترکین گرامی می توانند برای دریافت حجم هدیه با مراجعه به پنل کاربری خود

در آدرس My.sabanet.ir در قسمت هدیه سرشماری مطابق راهنمای مندرج در آن صفحه اقدام نمایند.

روابط عمومی و تبلیغات صبانت

hajm-sarshomari-2